PresbyMAX

PresbyMAX

Om alderssyn og operasjon

Presbyopi, alderssyn, alderslangsyn


Alderssyn inntreffer, når vi mennesker blir middelaldrende, og øyets naturlige linse mister evnen til å fokusere ved å gjøre seg tykk og tynn. Når linsen slapper av er den tynn med fokus på avstand. Når man anstrenger øyet (= å akkommodere) blir linsen tykk, og man kan se godt på nært hold. Jo yngre man er, jo bedre fokuseringsevne har man. Fra 40 års alderen oppstår akkommoderingsproblemene, og man begynner selv å kompensere for det, ved at legge en tykk linse utenpå sitt eget øye i form av en lesebrille.  Jo eldre man blir jo mere pluss (+) skal man ha i lesebrillen. Er man på forhånd nærsynt, oppleves dette noe anderledes da øyet allerede er i hvilestilling på nært hold, men i prinsippet er det det samme der sker som med alle andre.

Der har hittilkun vært to kirurgiske metoder til at behandle alderssyn på:

1. Monovision

Med laser har man gjort det ene øyet normalsynt, og det andet øyet nærsynt. Tusenvis av pasienter er blitt brillefrie etter denne operationen. Dette er ingen dårlig løsning når hjernen først har vennet seg til situasjonen. Denne operasjson gir ytterligere 3 problemer:  

1. Dybdesyn. Noen opplever nedsatt dybdesyn, hvilket kan gøre det vanskelig å treffe melkeglasset med melken.
2. Kontrastsyn. Noen opplever nedsatt kontrastsyn. Da blir det vanskelig å se detaljeret i dårlig lys.
3. Varighed. Etter 5-10 år er det nærsynte øyet ikke lengere nærsynt nok til å klare opggaven med lesing, som det er satt til. Dette er den naturlige aldringsprosess som innhenter pasienten. Man skal enten re-opereres til at bli enda mere nærsynt, eller igjen begynne med lesebrille.

2. Linseoperation

Mange hundre tusen pasienter har fått innoperert linser og er meget lykkelig med det. Ved en helt vanlig grå stær operasjon på en person som ikke har grå stær, har man fjernet den aldrende linsen,
og satt inn en ny og kunstig linse som korrigererer for det svinnende lesesyn. Det man fort glemmer, er at det er flere potensielle problemer med denne operasjonen. Der er flere potentielle problemer ved denne operation:

1. Noen vil ikke kunne få operasjonen. Disse skal finnes ved en grundig forundersøkelse. Hvor grundig man forundersøker
    varierer fra klinikk til klinikk. Finnmark Øyeklinikk har en meget omfattende forundersøkelse, og vi sender hjem ca. 25% med
    uforettet sak.
2. Ved en liseoperasjon skal man lage et hull i øyet. Dette huller er ikke på mere enn 2 mm, men likevel er der altså en liten
    sjanse for at en bakterie kan finne veien inn i øyet gjennom dette hullet og lage problemer.
3. Operasjonskomplikasjoner. Selv en utmerket kirurg opplever at en operasjon går galt. Alt etter komplikasjonens art, kan
    resultatet være at operasjonen tar 5 minutter lengere tid enn planlagt som det mere bagatellmessige,
helt til at pasienten
    skal sendes til Tromsø som øyeblikkelig hjelp med første fly for hurtig operasjon der.
4. Problemer etter operasjonen. Der er noen som opplever problemer med lys og blendinger etter en linseoperasjon. I ekstreme
    tilfeller så er det ingen annen løsning enn å ta linsen ut og sette inn en ny og anderledes linse. Det skal sies, at etterhvert
    som linsene blir bedre og bedre, så er dette et forsvinnende lite problem. Man kan også i ukene/månedene/årene etter en
    linseoperasjon få problemer med netthinnen i form av en spesiell cystedannelse, og kapselen rundt linsen kan i sjeldne
    tilfeller skrumpe, og flytte linsen ut av posisjon.  

 

Schwind og Professor Alió

De seneste 5 år har laserselskabet Schwind i Tyskland sammen med den verdensberømte øyenkirurg og professor Jorge L. Alió utviklet PresbyMAX. Metoden henvender seg til personer mellom 40 og 65 år, hvor behovet for lesebrille elimineres.  For at metoden skal fungere optimalt, skal alle synsfeil rettes op. I samme seanse vil man få fjernet sin langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner.  Begge øyne opereres samtidig. Operasjonsmetoden er LASIK. Hittil er omkring 30000 øyne opereret på verdensbasis.

For at kunne operere PresbyMAX, skal man ha en Schwind Amaris laser. Det er sannsynligvis den eneste laser, som er nøyaktig nok til å kunne gennomføre denne operationen.

Prinsippene bak behandlingen er meget avansert, og jeg skal gjøre mit beste for å forklare dem.

Hovedsaklig er det to forandringer laseren lager i hornhinnen.

Den første:  ”Focus shift”

Focus shift 
Hornhinnen formes med laseren, så den har 3 konsentriske (optiske) soner. I praksis, når man kikker på hornhinnen forfra, vil den sentrale del av hornhinnen være innstillet til det som skjer på nært hold. Utenfor er der en mellomsone, som gir deg godt syn på en armlengdes avstand.  Enda en sone udenfor her igen, er formet til å gøre deg mere normalsynt, og dette gir avstandssyn. Det er helt naturligt for pupillen å trekke seg sammen, når man leser. Man utnytter her hornhinnens indre lesefelt.  Det er helt naturlig at pupillen utvider sig, når man ser på avstand, hvor man så utnytter hornhinnens ytre avstandsfelt.

Den andre: Negativ sfærisk aberrasjon

negativ sfærisk aberration

En jevnt kurvende linse har ingen aberrasjon.

Der hvor en jevn kurve forandres, dannes en

sfærisk aberrasjon negativ eller positiv,

alt etter hvilken vei den nye kurven vender.
 

  

Resultatet er at lysets fokus skifter, som vist i figuren.  

PresbyMAX utnytter den negative aberrasjon til å

gi bedre syn på avstand.

   

Vanskelig å forstå? Trøst deg med at flertallet av øyeleger heller ikke forstår dette. 

Samspillet mellom de to optiske fenomener ”focus shift” og negativ sfærisk aberrasjon, gjør at PresbyMAX er i stand til å gi deg ditt lesesyn tilbage. Det er her Amaris laseren viser hva den er god for; denne operasjonen kan du kun få med en Amaris laser, og den eneste Schwind Amaris laser i Nord-Norge er hos os.

Hvis du angrer?

fortryder Hvis du mot formodning ikke er tilfreds med resultatet, er laseren i stand til å gå tilbage igjen, og gjøre en re-operasjon hvor øynene dine føres tilbake til utgangspunktet før operasjonen.

 

Hva er hovedproblemet med denne operasjonen? 

Tiden....

Din adringsprosess stopper jo ikke fordi du har fått en laseroperasjon.
Jo nærmere 40 du er når du får gjort operasjonen,
jo lengere vil du nyte godt av den.

Vi PresbyMAX opererer ikke personer over 60år 
da vi synes effekten er utilstrekkelig.

Her er en linseoperasjon et riktig godt alternativ.

tiden går

Hva er forskjellen fra Monovision?

Ved PresbyMax etterlates øynene ikke forskjellige. Det betyr, at dybdesyn og kontrastsyn for alle praktiske formål er bevart.

Senere operasjon

Hvis du gjennomgått en PresbyMax operasjon, kan du uten problemer på et senere tidspunkt, få gjort en linseoperation. 

Andre ting man skal tenke på.

Sosialt brillefri.

Selv om PresbyMax er en meget effektiv operasjon, er den ikke perfekt. Hvis du har professionelle synskrevende aktiviteter, så som et meget belastende computerarbeid, hvis du er gullsmed eller filatelist, er det ikke sannsynligt, at du blir brillefri. Til de særdeles synskrevende aktiviteter er det ofte nødvendigt med en svak lesebrille. Til alle andre aktiviteter, som å lese menyen i en restaurant, lese avisen, lese mobiltelefonen og bilens instrumenter, se din kjære inn i øjnene, så er dette aktiviteter, du vil kunne utføre uten briller.

Pupile størrelse.

For å bli operert skal du ha pupiller innenfor en gitt størrelse.  Dette undersøkes ved forundersøkelsen. Hvis du nå er blitt operert og begynner med mediciner som påvirker pupillestørrelsen, eksempelvis morfin/-beslegtede medisiner eller psykiatrimedisin, vil du kunne opleve en dårligere synskvalitet.  Dette fordi pupillebevegelsen kan bli så liten, at hele poenget med ”focus shift” og negativ sfærisk abberation forsvinner, sammen med gleden over operasjonen.

Kontrast.

De fleste som bliver operert, angir på spesielle kontrastundersøkelser etter operasjonen, at de har noe nedsat kontrast. Uansett hvilken operationsmetode du velger mot alderssyn, er det ikke mulig å unngå nedsatt kontrastsyn. Undersøkelser viser, at 96 % av alle som er operert med PresbyMAX, kun angir få eller ingen problemer med nedsatt kontrast. Enda har ingen av de opererte av denne årsak valgt å få operasjonen reversert, hvilket er mulig med PresbyMAX.

Lysplager

De fleste vil den første tiden etter operasjonen oppleve at elektrisk lys kan få glorier og flyte ut.  6 mnd. etter operasjonen er det 93 %, som kun angiver få eller ingen problemer med lys. Noen få, har opplevd dette som et så stort problem, at de har valgt å få operasjonen reversert.

LASIK

Operasjonsmetoden, LASIK er den vestlige verdens hyppigst utførte operasjon. Den er velkjent, smertefri, og du kan lese mere om operasjonen her (LINK).

 

Pris

PresbyMAX er patentbedkyttet Hvorfor er denne operasjonen så dyr? I motsetning til våre andre operasjoner, så er denne operasjonsmetoden patentert. Laseren har innebygget et telleverk,som kommuniserer med Schwind i Tyskland. Hver eneste gang vi behandler et øye med PresbyMAX, får vi en solid regning fra Tyskland. Dette kalles et ”Click-fee”, og det fordyrer operasjonen for deg.