Grå stær

Grå stær

Grå stær – et sløret syn

Et godt og skarpt syn forutsetter at lyset brytes av en klar hornhinne for så å passere gjennom en klar linse.

Øyet med linse

 

Når linsen blir uklar snakker vi om grå stær, eller katarakt som det heter på fagspråket.  I prinsippet forholder det seg slik, at jo mere sløret linsen er, jo dårligere syn har man. Det er likevel noen unntak, hvor man har bare en liten flekk av katarakt, men hvor plasseringen midt i synsaksen gir betydelige problemer både med nedsatt syn og lysproblemer.

Rammer flest eldre

Grå stær kan være medfødt og ramme i alle aldre, men som oftest er det personer over 65 år som får grå stær. Da begge øyne er like gamle, så vil man oppleve å få grå stær i begge øyne med ikke så altfor langt mellomrom i tid.

Generelt sett kan man si, at de som får grå stær nå, får det noe tidligere enn før i tiden. Dette på grunn av en mere usunn livsstil. Noen sykdommer får den grå stær til å komme tidligere, som diabets og gjennomgåtte regnbuehinnebetennelser. 

Har man haft en regnbuehindebetændelse eller lider af sukkersyge skal man være særlig opmærksom, da grå stær kan være en af følgesygdommene.

Symptomer på grå stær

Personer med grå stær kan få forskjellige former for synsproblemer. De aller fleste opplever at synet blir dårligere, man kan ikke se like godt som før, ikke de samme detaljer. Noen vil oppleve at langsyntheten forsvinner, og andre vil oppleve å bli nærsynt. Vi har opplevd at synet hos en pasient har gått fra normalsynt 0, til nærsynt minus 10 !

Andre symptomer på grå stær er blendinger, spesielt fra møtende biler i mørket, eller at lavt sollys blir helt uutholdelig. Andre kan igjen oppleve det litt spesielle å se dobbelt med sitt grå stær øye når det andre øyet er lukket. 

Til slutt så er det jo dem som av sine omgivelser blir minnet på at de har grå stær, man kan rett og slett se det. 

Katarakt hos pasient