Alle sykdommer

Rexis

 

Sykdom

Hva er det?

Hva gjør Finnmark Øyeklinikk?

Adskillelse av netthinnens lag

Kalles også retinoskise

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

AldersRelatert Macula degenerasjon

Sykdom i skarpsynspunktet som kommer med alder. Kalles også ”forkalkning” og ”makula”

Vi har all ekspertise og alle maskiner nødvendige for å diagnostisere og følge opp tilstanden. Lucentis-injeksjoner gjøres i Tromsø.

Alderssyn

Redusert lesesyn med alder

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Allergi i øyet

Kalles også allergisk konjunktivitt

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Amblyopi

Dovent øye fordi det ikke har blitt brukt

Diagnostiserer, behandler og følger opp.

Avløsning av glasslegemeet

Meget hyppig forekommende, oppleves av 90% av befolkningen i løpet av livet. Kan gi netthinnerift og netthinneløsning.

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering  og oppfølging

Blodpropp i øyet

Kan gi grønn stær og synsfeltsdefekter

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Laserbehandling i Alta.  Lucentisinjeksjoner i Tromsø.

Blødning i glasslegemeet

Ofte i forbindelse med diabetes

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Operasjon i Tromsø.

Briller

 

Vi ser på brillen, men blander oss ikke oppi en krangel mellom brillekjøper og brilleselger.

Diabetes

Skal til øyesjekk

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Diabetisk øyebunnsykdom

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Vi har diabetes laser i klinikken. Ved behov for større operasjoner henvises til Tromsø.

Epiretinal fibrose

Sykdom oppå netthinnen hvor det dannes en membran som kan lage mye problemer

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Operasjon i Tromsø

Etterstær

Ufarlig påleiring på en ny linse. Fjernes en gang og kommer aldri tilbake

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Fargeblindhet

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging

Fluer, mygg, skygger i synsfelt

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Fremmedlegemeer

Spesielt i forbindelse med vinkelsliping og sveising

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Førerkort

Håndteres vanligvis av fastlege / optiker.

Tvilstilfeller håndteres av oss.

Grønn stær, trangvinkel

En spesiell form for grønn stær

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling med laser eller medisiner. Følges opp hos Finnmark Øyeklinikk.  Evt. Filtrasjonsoperasjon i Tromsø

Grønn stær, åpenvinklet

Vanlig grønn stær med eller uten høyt øyetrykk.

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, oppfølging og behandling med laser eller medisiner. Filtreingsoperasjon i Tromsø

Gule flekker i øyelokk

Kolesterol og fett. Kalles også xanthelasmer

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Hengende nedre øyelokk

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Hengende øyebryn

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Hengende øyelokk

Kalles også ptosis

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Operasjon i Tromsø

Hjerneslag

 

Vi tester synsfeltet og ser hvor stor skaden er og om den er i utvikling. Vi kan også holde øye med synsnerven, for å se etter tegn til høyt trykk i hodet.

Hornhinnebetennelse

Sees hyppigst hos kontaktlinsebrukere. Sees også en del i form av herpesinfeksjoner

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Hornhinnesykdommer, degenerative

Mange forskjellige

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Hypofysesykdommer

Svulster kan trykke på synsnerven og gi synsfeltsdefekter

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Behandling/operasjon i Tromsø.

Høyt stoffskifte

Gir en del spesielle øyeplager med øyne som kan komme bulende ut.

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Behandles hos oss med steroideinjeksjoner. Henvises Bergen ved behov (landsfunksjon).

Innovervendte øyevipper

Kalles også trichiasis

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Innovervents øyelokk

Kalles også entropium

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Katarakt

Grå stær

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging.

Keratokonus

Utbuling av hornhinnen.

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Behandling ved Rikshospitalet

Kontakatlinsekomplikasjoner

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Kreft i øyelokk

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Kreft i øyet

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Operasjon ved Rikshospitalet

Langsynthet

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Leddgikt

 

Jevnlige kontroller hos oss med tanke på symptomfrie betennelser i øyet.

Lesevansker

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging

Lukkeproblemer

Kommer hyppigst i forbindelse med en lammelse av ansiktsnerven

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Operasjon i Alta

Makulahull

Et hull som dannes i selve skarpsynspunktet på grunn av en fibroseprosess oppå netthinnen

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Operasjon i Tromsø

Manglende linse

Medfødt, på grunn av skade eller etter operasjon av grå stær.

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Manglende/dårlig rød refleks hos barn

Skal være tilstede, men kan være vanskelig å se hos mørkhudede barn.

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Henvises Tromsø ved behov

Multippel sklerose

Kan gi synsnervebetennelser

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Evt. Behandling på nevrologisk avdeling Hammerfest/Tromsø.

Nedsatt syn hos barn

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging. Alvorligere tilfeller sendes Tromsø

Netthinneløsning

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Operasjon i Tromsø

Netthinnerfift

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Nærsynthet

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Poser under øynene

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Regnbuehinnebetennelse

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Rennende øyne

 

Kontrollerer tårefilmskvalitet og om tåreveiene er åpne.

Retinitis Pigmentosa

Alvorlig, ofte arvelig netthinnesykdom, som til sist kan medføre tunellsynsfelt

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging

Sjøgren syndrom

Leddsykdom med sykelig tørre øyne

Kontrollerer tåreproduksjon og eventuell skade på hornhinnen. Behandler

Skjeling

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Operasjon foregår i Tromsø

Skjeve hornhinner

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Sykdommer i øyeeplet (sklera)

Mange forskjellige. Episkleritt mest hyppig

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Synsfeltsdefekter

Kommer på grunn av sykdommer i øyet (spesielt grønn stær) eller sykdommer i hjernen (slag)

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging.

Tette tåreveier

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Tunge øyelokk

Kalles også blepharochalase og dermatochalase.

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Tørre øyne

 

Kontrollerer tåreproduksjon og tårefilmskvalitet. Vi har også utstyr til å kontrollere tårefilmens sammensetning.

Utovervent øyelokk

Kalles også ektropium

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Øvre øyelokk, fettbuler

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Øyekatarr

 

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Øyelokksrandbetennelse

Kalles også blefaritt

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering, behandling og oppfølging

Øyeskader

 

Akutt og ikke-akutt

All nødvendig ekspertise og maskiner for diagnostisering og oppfølging. Behandling i Alta eller tromsø, alt etter alvorlighetsgrad.