Om Finnmark Øyeklinikk

Om Finnmark Øyeklinikk

Finnmark Øyeklinikk

Finnmark Øyeklinikk åpnet i oktober 2014. 

Klinikken tilbyr et bredt spekter av øyetjenester i form av både vanlig klinikk arbeide med utredning og kontroller, samt offentlig og privat finansierte operasjoner. 

Finnmark Øyeklinikk har et driftstilskudd fra Helse Nord, og kan således behandle og operere deg mens du bare betaler vanlig egenandel.

Ansvarlig lege for Finnmark Øyeklinikk er Svein Erik Thomassen mens daglig leder er Kate Elin Pettersen.

Finnmark Øyeklinikk er et NUF (Norsk Utenlandsregistrert Foretak), med hovedkontor og moderselskap i England.

Finnmark Øyeklinikk NUF er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 914202612