Laser - praktiske råd

Laser - praktiske råd

Bilkjørsel

Det advares mot at du selv skal være kjørende til og fra operasjonen. Ha en sjåfør eller bruk offentlig transportmiddel.

Sykemelding

Det er naturlig å være sykemeldt i 3 dager etter en laseroperasjon med Amaris laser

Drypping av øyne:

Tobrasone øyedråper

Det dryppes 1 dråpe i det opererte øyet 3 ganger daglig i 10 dager.

Nattbriller

Det utleveres nattbriller til å sove med den første uka.

Kontroll etter LASIK operasjon

1. dags kontroll

Kontroll etter 2 uker

Kontroll etter 6 mnd

Alarmtegn

Materie:

Det skal ikke være materie i et nyoperert laserøye

Ta kontakt hurtigdt mulig

Smerter:

Det kan være en del smerter forbundet med TransPRK og LASEK etter operasjonen.  Har du gjennomgått en LASIK operasjon, så skal det ikke være smerter - ta kontakt.

Uklart syn

Det kan godt være litt uklart syn like etter operasjonen, det pleier å klarne opp, og er sjeldent noe å være redd for