Glaukom - Grønn stær

Glaukom - Grønn stær

Finnmark Øyeklinikk har alt utstyr nødvendig for å diagnostisere, kontrollere og behandle glaukom.  

Glaukom er en sykdom som byter ned synsnerven der den går ut av øyet og videre til hjernen.

Sykdommen er ganske arvelig.  Selv om mange tror at glaukom er det samme som høyt øyetrykk, så er det ikke riktig. Man behøver ikke å ha glaukom med høyt øyetrykk, og mange har glaukom på tross av helt normalt øyetrykk. 

Trykket spiller likevel en stor rolle, da det er den største risikofaktor for å utvikle glaukom. Det å senke øyetrykket er i dag den eneste måte vi har å behandle glaukom på. 

Glaukomkontroll ved Finnmark Øyeklinikk skjer vanligvis 1-2 ganger per år. 

Diagnosen stilles ofte etter at enten allmennlege eller optiker har funnet høyt trykk i ett øye.  Som pasient vil du da gå igjennom en full øyeundersøkelse,  og deretter gjennom den objektive diagnostikk som inkluderer en hel mengde maskiner.

Dette er:

Haag Streit Lenstar som er et laser biometer, som måler den helt korrekte tykkelsen på hornhinnen. Dette er nødvendig for at vi skal vite hva det egentlige øyetrykket er. Har du for eksempel en meget tykk hornhinne, vil stivheten i hornhinnen lure våre maskiner til å tro at ditt øyetrykk er mye høyere enn det virkelig er.

Octopus automatisk synsfelt maskin. Denne forteller oss hvor mye din synsnerve har tatt skade av glaukomet. Det er en ganske belastende undersøkelse, hvor du som pasient skal sitte og titte etter lysglimt i en maskin, og klikke på en knapp når du ser et. 

Schwind Sirius er et Scheimplug kamera.  Maskinen kartlegger de anatomiske forhold inn i fremre del av ditt øye, og gir oss et objektivt mål på hvor åpen kammervinkelen mellom hornhinnen og iris er. Trykkvæsken i øyet dreneres ut av kammervinkelen, og jo trangere den er, jo større problemer blir det med dreneringen, og trykket stiger.

Canon OCT-100 er en høyoppløselig, høyhastighets netthinnescanner. Den forteller oss nesten alt vi behøver å vite om synsnerven inne i øyet, som jo er den delen av øyet som faktisk er mål for glaukomets angrep.  Med denne kan vi følge en glaukomskade på synsnerven fra ett år til det neste, og scanneren kan oppdage en forandring over tid på så lite som 1/300 millimeter ( prøv å dele en millimeter opp i 300…)

Når undersøkelsen hos øyelegen og i maskinene er over, diagnosen er stillet og det er klart at det er nødvendig med behandling, kan man velge mellom dråpebehandling eller laserbehandling, eller begge i kombinasjon.

Der finnes i praksis kun 4 familier av medisiner mot glaukom som brukes i dag.  Normalt sett så vil man begynne med ett medisin i en flaske, når det så ikke hjelper går man over til et annet medisin, eller kombinerer flere medisiner i samme flaske. De mest alvorlige tilfellene blir behandlet med  alle de 4 medisinfamiliene samtidig.

Et godt alternativ til dråper, er SLT laser.  SLT står for Selektiv  Laser Trabeculoplastik. I motsetning til de eldre ”brenne-laserne”, som for evig og alltid ødela vev i øyets kammervinkel, så er SLT laseren mer skånsom, og betegnes ofte som en ”riste-laser”.  Den lager rystelser i avløpet for øyets trykkvæske, så de trykkdrivende avfallsstoffer som sitter fast der, blir skjøvet ut og vekk så trykkvæsken lettere kommer ut av øyet og trykket faller (hvilket nok er en meget forenklet fremstilling av hva som skjer).

Det er en meget sikker behandling som foregår i 4 trinn.

  1. Den ene halvdel av et øye blir behandlet med ca. 50 laserskudd.
  2. 1 uke senere behandles den andre halvdel av det samme øyet.
  3. 1 måned senere måles trykket, og hvis trykket har gått ned, behandles første halvdel av det andre øyet. Hvis ikke så stopper vi her, og konkluderer med at SLT er uten effekt. 
  4. 1 uke senere behandles andre halvdel av det andre øyet. 

1 måned etter siste behandling måles trykket igjen, og hvis trykket har falt, så har behandlingen vært effektiv.  På denne måten kan man komme til helt å unngår dråper, eller man kan redusere på antallet dråper man bruker. 

SLT behandlingen skal normal gjentas etter 2-3 år, og kan nærmest gjentas i det uendelige. 

Hvis hverken dråper og/eller SLT er nok til å stoppe utviklingen av glaukomet, blir pasienten sent til glukomoperasjon.  Det er en sykehus-disiplin, og gjøres ikke i Finnmark Øyeklinikk, selv om Dr. Thomassen har lang erfaring med glaukomkirurgi og er godkjent for å legge inn Alcon Xpress mikroskopisk glaukom dren.

 

Maleriet på toppen av denne side er malt av Jules Cheret (Frankrike 1836-1933) som malte på tross av alvorlig glaukomsykdom som resulterte i blindhet.