Alle utredninger

Rexis

Diagnostiske prosedyrer

 

Brilleavlesning

Fotografering av netthinnen

Fotografering av øyets fremre avsnitt

Fundus Auto Fluorescense  foto

Irisfotografering

Kartlegging av hornhinnens form

Laserscanning (OCT) av hornhinne

Laserscanning (OCT) av netthinne, gul flekk og synsnerve

Måling av barneøyne

Måling av dybdesyn

Måling av fargesyn

Måling av hornhinnens krumninger

Måling av hornhinnens lag

Måling av hornhinnens tykkelse

Måling av kammervinkelen

Måling av linsens tykkelse

Måling av nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner

Måling av skjeling

Måling av tårefilmens proteiner

Måling av tårefilmskvalitet

Måling av tåreproduksjon

Måling av øyeeplets lengde

Måling av øyets posisjon i øyehulen

Risikovurdering for hjerneslag - A/V ratio

Synsfeltsundersøkelse, automatisk

Synstest i brillemaskin og synstavle

Ultralyd av øyeeplet

Ultralyd av øyehulen